เกี่ยวกับ Thai K-9

    ฝึกสุนัข      

    

 

โรงเรียนฝึกสุนัข ฝึกสุนัข กับผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ k-9 ระยะเวลาการฝึก 3 - 4 เดือน สุนัขอายุตั้งแต่ 3 เดือน - 3 ปี ฝึก นั่ง ชิด หมอบ คอย เรียกให้มาหา ขับถ่ายเป็นเวลา และ รับฝึกนอกสถานที่

สุนัขก็เหมือนเด็กเล็ก ๆ ที่ต้องเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเริ่มจากการฝึกกฎระเบียบง่าย ๆ เช่น ฝึกขับถ่าย การจัดเวลาในการกิน โดยมีเจ้าของเป็นผู้ฝึก การฝึกขั้นต่อไปก็จะเป็นการฝึกทำตามคำสั่ง สุนัขที่ถูกฝึกให้เรียนรู้ที่จะทำตามคำสั่งเจ้าของจะทำให้สุนัขตัวนั้นมีชีวิต

 

ฝึกขั้นพื้นฐาน(เชื่อฟังคำสั่ง) ขั้นแก้ไขนิสัยเสียต่างๆ
 
  • เดิน นั่ง ยืน หมอบ นอน คอย - สุนัขจะอยู่กับที่จนกว่าเจ้าของจะเรียก หรือคอยออกคำสั่ง
  • ขับถ่ายเป็นที่เป็นเวลา
  • ปฎิเสธอาหารจากคนแปลกหน้า และไม่กินของตกหล่น
  • ขุดดินเล่นน้ำ กระโดดตะกายเจ้าของ
  • ขี้กลัว ก้าวร้าว เห่ารบกวน กัดแทะสิ่งของ
 
 
ขั้นความสามารถพิเศษ
 
  • คาบตะกร้า คาบหนังสือพิมพ์
  • สวัสดี 2 ขา คลาน
  • อารักขา เฝ้าบ้านเฝ้าโรงงาน อายุสุนัขที่เหมาะกับการฝึก ตั้งแต่ 3 เดือน - 4 ปี